Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/83
Title: CITA APP: MỘT ỨNG DỤNG DI ĐỘNG DÀNH CHO HỘI THẢO KHOA HỌC CITA
Other Titles: CITA APP: A MOBILE APP FOR CITA CONFERENCES
Authors: Nguyen, Anh Tuan
Keywords: CITA
quy trình hội thảo
công bố bài báo
phản biện
ứng dụng di động
Issue Date: 2015
Abstract: Điện thoại thông minh đã trở nên rất phổ biến. Hầu hết các nhà khoa học tham dự hội thảo khoa học CITA đều sử dụng điện thoại thông minh. Việc phát triển một ứng dụng di động cho các nhà khoa học sử dụng để tham gia hội thảo CITA là cần thiết. Trong quá trình tham gia hội thảo CITA 2014, tôi đã bắt đầu dự án nghiên cứu xây dựng hệ thống tổ chức và quản lý hội thảo để phục vụ cho nhà trường. Dự án bao gồm xây dựng hệ thống website và ứng dụng di động dành cho hội thảo. Trong bài báo này, tôi trình bày những vấn đề trong việc thiết kế chức năng quản lý, tổ chức và sử dụng hội thảo CITA cũng như trình bày về ứng dụng di động CITA App. Điểm nổi bật của ứng dụng di động này so với website thông báo về hội thảo đó là khả năng thông báo linh hoạt tới các nhà khoa học. Các thông báo từ hội thảo có thể được đẩy vào phía người dùng để bắt được sự chú ý, tương tác tốt hơn đến các nhà khoa học ở trong và ngoài nước.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/83
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.