Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 391-400 of 404 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Mẫu Đơn đề nghị miễn, giảm học phíPhòng Công tác sinh viên
2023-05-31Quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU
2023-07-27Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU
2023-03-29Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU
2023-01-27Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU
2023-11-01Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 của Quy định miễn học và công nhận tín chỉ, công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ, miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn ban hành kèm theo Quyết định số 1341/QĐ-ĐHVH ngày 30/08/2023 của Hiệu trưởngVKU
2023-08-30Quy định miễn học và công nhận tín chỉ, công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ, miễn thi và công nhận điểm thi kết thúc học phần của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU
2023-07-10Ban hành Nội quy Phòng Thí nghiệm, thực hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU
2023-07-10Ban hành Nội quy ra, vào trường của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU
2023-07-10Ban hành Nội quy phòng Y tế của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU