Browsing by Author Lê, Hà Như Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-06Ảnh hưởng của Ban Giám đốc công ty đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam.Đoàn, Ngọc Phi Anh; Võ, Văn Cương; Lê, Hà Như Thảo
2021Ảnh hưởng của nhân tố thuộc đặc tính của cổ đông đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp niêm yết ở Việt NamĐoàn, Ngọc Anh Phi; Võ, Văn Cương; Lê, Hà Như Thảo
2017Bàn luận về công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpLê, Hà Như Thảo; Võ, Văn Cương
2015BÀN LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆPLê, Hà Như Thảo
2014BÀN LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN QUY MÔ HOẠT ĐỘNG VÀ QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆPLê, Hà Như Thảo
2014NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VỐN TRÍ TUỆ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÍ TUỆLê, Hà Như Thảo
2019Nghiên cứu về tác động của trách nhiệm xã hội đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà NẵngLê, Hà Như Thảo; Võ, Văn Cương
2016PHÂN TÍCH VỀ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÍ TUỆ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMLê, Hà Như Thảo
2023Tiếng Anh chuyên ngành 2Văn, Hùng Trọng; Nguyễn, Thị Khánh My; Trần, Thảo An; Lê, Hà Như Thảo; Võ, Thị Thanh Thảo; Đinh, Nguyễn Khánh Phương; Trần, Thiện Vũ
2012TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT KẾ TOÁN THỰC CHỨNGLê, Hà Như Thảo
2022-07Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt NamĐoàn, Ngọc Phi Anh; Lê, Hà Như Thảo; Võ, Văn Cương
2012XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪALê, Nguyễn Minh Thư; Lê, Hà Như Thảo