Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1064
Title: Xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh bánh
Authors: Nguyễn, Ngọc Huyền Trân
Lê, Thị Tuyết Sương
Keywords: Xây dựng website
Kinh doanh bánh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2015 - 2018; 62 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1064
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.