Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1138
Title: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động sử dụng ARDUINO
Authors: Trần, Thị Trà Vinh
Trần, Hồng Chung
Keywords: Thiết kế hệ thống
sử dụng arduino
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng; Ngành công nghệ kỹ thuật và Truyền thông; Khoá 2018-2021; 43 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1138
Appears in Collections:CĐ-Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.