Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1139
Title: Hệ thống tưới cây thông minh dựa trên IOT sử dụng cảm biến độ ẩm của đất và ESP8266
Authors: Phan, Thị Lan Anh
Nguyễn, Văn Khít
Keywords: Hệ thống
thông minh dựa trên IOT
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng; Ngành công nghệ kỹ thuật và Truyền thông; Khoá 2018-2021; 43 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1139
Appears in Collections:CĐ-Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.