Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1151
Title: Thiết kế nhà thông minh sử dụng hệ thống mở cửa tự động và cảnh báo hỏa hoạn
Authors: Nguyễn, Vũ Anh Quang
Hồ, Văn Canh
Keywords: Thiết kế nhà thông minh
mở cửa tự động, cảnh báo hỏa hoạn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng; Ngành công nghệ kỹ thuật và Truyền thông; Khoá 2018-2021; 54 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1151
Appears in Collections:CĐ-Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.