Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1234
Title: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Digital marketing tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trang
Lê, Thị Vy
Keywords: Hoàn thiện hoạt động Digital marketing
du lịch Việt Nam Vitours
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Marketing Du lịch; Khóa 2018-2021; 116 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1234
Appears in Collections:CĐ-Marketing Du lịch

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.