Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1252
Title: Hoàn thiện hoạt động PR cho công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CONANDO
Authors: Nguyễn, Lê Ngọc Trâm
Đặng, Thị Mỹ Hà
Keywords: Hoàn thiện hoạt động PR
truyền thông CONANDO
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Quan hệ công chúng; Khóa 2018-2021; 83 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1252
Appears in Collections:CĐ-Quan hệ công chúng

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.