Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1253
Title: Xây dựng hoạt động truyền thông cổ đổng cho công ty cổ phần Truyền thông và Công nghệ Conando
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ánh
Nguyễn, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Hoạt động truyền thông cổ động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Quan hệ công chúng; Khóa 2018-2021; 86 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1253
Appears in Collections:CĐ-Quan hệ công chúng

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.