Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1254
Title: Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ(PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng tại công ty Cổ phần Đầu tư & Đào tạo Quốc tế i Vina
Authors: Lê, Thị Hải Vân
Nguyễn, Tuyết Nhung
Keywords: Mô hình truyền thông hội tụ(PESO)
hoạt động quan hệ công chúng, đầu tư Giáo dục & Đào tạo quốc tế i Vina
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Quan hệ công chúng; Khóa 2018-2021; 99 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1254
Appears in Collections:CĐ-Quan hệ công chúng

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.