Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1367
Title: Cụm thiết kế quảng bá lễ hội hoa Đà Lạt 2014
Authors: Phan, Đăng Thiếu Hiệp
Nguyễn, Văn Năm
Keywords: Quảng bá lễ hội
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2010 - 2013; 37 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1367
Appears in Collections:VHIT-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.