Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1400
Title: Các biện pháp nâng cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Thị Kim Oanh
Hoàng, Thị Quỳnh Hương
Lê, Văn Hiền
Keywords: biện pháp
công tác giáo dục
đạo đức
lối sống
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-CB-16-03; Thời gian thực hiện: 08/2017-10/2018; 59 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1400
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.