Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1401
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Authors: Lê, Viết Trương
Phan, Thị Quỳnh Thy
Keywords: giải pháp
đảm bảo chất lượng
kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
bộ tiêu chí
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-GV-17-14; Thời gian thực hiện: 11/2017-05/2019; 118 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1401
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.