Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1403
Title: Xây dựng mô hình hệ thống thông tin của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Authors: Hoàng, Bảo Hùng
Nguyễn, Văn Phi
Ngô, Viết Phương
Keywords: hệ thống thông tin
giải pháp
cổng thông tin điện tử
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Thời gian thực hiện: 01/2016-07/2017; 61 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1403
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.