Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1407
Title: Xây dựng phần mềm Quản lý sáng kiến cải tiến và nghiên cứu khoa học
Authors: Trần, Văn Đại
Đỗ, Công Đức
Phạm, Thị Hồng Hạnh
Keywords: kiến trúc MVC
mysql
ngôn ngữ lập trình
PHP
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp trường; Mã số: CHV-GV-13-01; 40 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1407
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.