Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1410
Title: Ảnh hưởng của hai tác phẩm "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và "Mãi mãi tuổi hai mươi" đến việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Keywords: giáo dục ý thức chính trị
sinh viên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-CB-18-14; Thời gian thực hiện: 02/2019-02/2020; 41 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1410
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.