Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1416
Title: Giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Marketing của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Dương, Thị Thu Trang
Trần, Phạm Huyền Trang
Keywords: giải pháp nâng cao
kỹ năng mềm
sinh viên
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-GV-15-03; Thời gian thực hiện: 04/2015-03/2016; 134 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1416
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.