Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1423
Title: Giải pháp đỗ xe ngầm cho nhà phố
Authors: Đoàn, Văn Ngọc Dũng
Keywords: giải pháp
đỗ xe ngầm
nhà phố
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-GV-15-13; Thời gian thực hiện: 09/2015-04/2016; 104 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1423
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.