Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1426
Title: Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính
Authors: Hoàng, Nhật Quy
Lương, Khánh Tý
Lê, Thị Nguyệt Nga
Nguyễn, Quốc Thịnh
Keywords: mô phỏng phương pháp
lý thuyết đồ thị
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-GV-15-04; Thời gian thực hiện: 03/2015-03/2016; 54 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1426
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.