Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1427
Title: Mô hình hóa những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Leenin 1
Authors: Trần, Văn Thái
Keywords: mô hình hóa
Mác-Lênin
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-GV-13-03; Thời gian thực hiện: 08/2013-04/2014; 88 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1427
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.