Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1428
Title: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Workflow tin học hóa quy trình ISO 9001:2008 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Authors: Trần, Văn Đại
Lê, Tự Thanh
Lê, Viết Trương
Trịnh, Thị Ngọc Linh
Đỗ, Công Đức
Keywords: thiết kế hệ thống workflow
kiến trúc MVC
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-GV-15-01; 69 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1428
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.