Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1429
Title: Xây dựng phần mềm Quản lý thiết bị phòng học
Authors: Nguyễn, Hữu Thọ
Nguyễn, Văn Phi
Lê, Nhật Anh
Keywords: phần mềm
quản lý thiết bị phòng học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-CB-13-04; Thời gian thực hiện: 12/2013-07/2014; 41 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1429
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.