Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1430
Title: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Vũ, Thị Quỳnh Anh
Keywords: giải pháp nâng cao
kết quả học tập
sinh viên
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Thời gian thực hiện: 03/2015-12/2015; 96 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1430
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.