Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1444
Title: Xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh đèn trang trí trực tuyến cho siêu thị ánh sáng Đà Nẵng
Authors: Lê, Công Võ
Trần, Đăng Khoa
Keywords: Xây dựng website
đèn trang trí trực tuyến cho siêu thị ánh sáng Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2009 - 2012; 64 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1444
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.