Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1446
Title: Xây dựng website thương mại điện tử cho công ty trách nhiệm hữu hạn gạch xây dựng Phú Điền
Authors: Lê, Công Võ
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Xây dựng website
gạch xây dựng Phú Điền
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2009 - 2012; 65 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1446
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.