Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1448
Title: Phát triển du lịch bền vững tại Hội An - Quảng Nam
Other Titles: Developing Sustainable Tourism in Hoi An - Quang Nam
Authors: Trần, Phạm Huyền Trang
Nguyễn, Thị Phương Linh
Keywords: du lịch
Hội An
du lịch bền vững
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Vùng Trung Bộ
Abstract: Hội An là điểm đến ấn tượng với du khách toàn cầu bằng những sản phẩm du lịch riêng có, hình thành từ di sản văn hóa và đa dạng sinh thái tự nhiên. Chính vì vậy, ngành du lịch Hội An đã gặt hái được nhiều thành tựu. Tuy nhiên cũng tồn tài nhiều hạn chế như tình trạng kẹt xe, quá tải ... Điều này ảnh hưởng đến việc phát triển bền vững du lịch tại Hội An, Quảng Nam. Bài viết này nhằm phân tích các yếu tố tác động đến phát triển du lịch bền vững tại Hội An và đề xuất một số giải pháp phù hợp.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế thường niên "Phát triển bền vững Vũng Trung Bộ Việt Nam": Phát triển bền vững vùng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn; từ trang 640-650
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1448
Appears in Collections:NĂM 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.