Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1462
Title: Một số giải pháp mở rộng thi trường bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Trần, Thị Phương Chi
Keywords: Giải pháp mở rộng thị trường bán hàng
gỗ MDG VRG Quảng Trị
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2010 - 2013; 84 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1462
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.