Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1464
Title: Một số giải pháp thu hút khách hàng mục tiêu bằng marketing trực tuyến tại công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Trần, Thị Huỳnh Trâm
Keywords: Giải pháp thu hút khách hàng
bằng marketing trực tuyến, giải pháp phần mềm Hòa Bình
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2010 - 2013; 70 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1464
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.