Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1465
Title: Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV phát triền phần mềm Đại Luật
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Trương, Trần Ánh Diệu
Keywords: Giải pháp phát triển hoạt động bán hàng
bằng hình thức thương mại điện tử,phát triển phần mềm Đại Luật
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2010 - 2013; 71 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1465
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.