Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1476
Title: Một số biện pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử tại công ty cổ phần Cao Su Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Đinh, Thị Thảo Nguyên
Keywords: Phát triển hoạt động bán hàng
bằng hình thức thương mại điện tử, cổ phần Cao Su Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2010 - 2013; 78 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1476
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to read



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.