Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1523
Title: Giám sát hệ thống mạng bằng phần mềm ZABBIX
Authors: Đỗ, Công Đức
Võ, Tiến Thịnh
Keywords: Giám sát hệ thống mạng
bằng phần mềm ZABBIX
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành mạng máy tính; Khóa 2014 - 2017; 57 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1523
Appears in Collections:VHIT-Quản trị mạng máy tính

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.