Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1533
Title: Nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa kinh nghiệm kiểm toán của Kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán.
Authors: Trương, Hoàng Tú Nhi
Keywords: chất lượng kiểm toán
kinh nghiệm kiểm toán của kiểm toán viên
biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh
quản trị lợi nhuận
chất lượng lợi nhuân
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
Abstract: Dựa trên mẫu gồm 1.615 quan sát của 323 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm từ 2013 - 2017, nghiên cứu này xem xét liệu rằng số năm kinh nghiệm kiểm toán của kiểm toán viên có ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán, với chất lượng kiểm toán được đo lường bằng biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh. Kết quả nghiên cứu ủng hội giả thuyết rằng kiểm toán viên có số năm kinh nghiệm càng nhiều thì cung cấp chất lượng kiểm toán càng cao.
Description: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán; Số 213; từ trang 72-78.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1533
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:NĂM 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.