Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1551
Title: Giải pháp cảnh báo tránh va chạm dựa trên dữ liệu môi trường và đặc điểm điều khiển phương tiện
Other Titles: Solutions on collision avoidance based on environmental data and vehicle control characteristics
Authors: Quách, Hải Thọ
Huỳnh, Công Pháp
Phạm, Anh Phương
Keywords: Thời gian va chạm
lập quy hoạch đường đi
lập kế hoạch chuyển động
hệ thống giao thông thông minh
Issue Date: 13-Jun-2021
Publisher: Tạp chí Thông tin và Truyền thông
Abstract: Trong quá trình chuyển động của phương tiện khi tham giao thông, các yếu tố cần được xét đến là các tính năng an toàn để tạo nên sự thoải mái cho người ngồi trên xe. Trong bài báo này, với việc phân tích mối quan hệ giữa thời gian tránh va chạm kết hợp với dữ liệu thông tin môi trường, cùng với các thông số dựa trên đặc điểm của người điều khiển phương tiện, từ đó đề xuất giải pháp mô hình cảnh báo tránh va chạm cho phương tiện. Đặc điểm của mô hình cảnh báo tránh va chạm này có thể thích ứng với nhiều điều kiện điều khiển phương tiện khác nhau và đưa ra cảnh báo thích hợp. Kết quả mô phỏng được thực hiện trong môi trường mô phỏng Matlap để chứng minh giải pháp đề xuất hoạt động hiệu quả với những điểm tối ưu như giảm thiểu rủi ro va chạm và cải thiện mức độ an toàn khi điều khiển phương tiện.
Description: Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông: Tập 2021, Số 1 (Số đặc biệt- CITA 2021); từ trang 25-31.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1551
ISSN: 1859-3526
Appears in Collections:NĂM 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.