Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1594
Title: Ứng dụng bác sĩ tại gia trên hệ điều hành Android
Authors: Võ, Hoàng Phương Dung
Võ, Tấn
Keywords: Ứng dụng bác sĩ tại gia
trên hệ điều hành Android
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành lập trình máy tính; Khóa 2010 - 2013; 58 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1594
Appears in Collections:VHIT-Lập trình máy tính

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.