Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1631
Title: Xây dựng hệ thống thông tin hợp tác quốc tế tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Other Titles: Building Information system for International Cooperation at orea - Vietnam Friendship Information Technology College
Authors: Nguyễn, Duy Thành
Lê, Thị Bích Thảo
Keywords: Hợp tác quốc tế
Văn bản ký kết hợp tác (MOU/MOA)
PHP&MySQL
CodeIgniter
datamapper ORM
authorization
access token
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Công nghệ và Giáo dục – số 10; 12/2018; từ trang 18-30.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1631
ISBN: 978-604-80-3819-9
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 10 (12/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.