Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1634
Title: Dạy học "Cây" bằng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề
Other Titles: Teaching of "Tree" by the method of detecting and solving problems
Authors: Lê, Thị Mai Thảo
Keywords: phát hiện và giải quyết vấn đề
phương pháp giảng dạy
tình huống
tình huống có vấn đề
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Công nghệ và Giáo dục – số 10; 12/2018; từ trang 49-60.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1634
ISBN: 978-604-80-3819-9
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 10 (12/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.