Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1643
Title: Sử dụng Email Marketing để tiếp cận sinh viên tiềm năng cho Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Other Titles: Using Email Marketing to reach prospective student for Korea-Vietnam Friendship Information Technology College
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Huệ
Văn, Hùng Trọng
Phan, Hồng Tuấn
Trần, Thị Kim Oanh
Keywords: email marketing
sinh viên tiềm năng
tuyển sinh
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 9; 04/2018; từ trang 48-55.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1643
ISBN: 978-604-80-3113-8
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 09 (04/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.