Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1646
Title: Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên
Other Titles: Model of factors affecting the entrepreneurial intention of students
Authors: Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Nguyễn, Thị Khánh Hà
Lê, Phước Cửu Long
Keywords: ý định khởi sự kinh doanh
sinh viên
mô hình
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 9; 04/2018; từ trang 77-86.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1646
ISBN: 978-604-80-3113-8
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 09 (04/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.