Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1657
Title: Giải pháp thực hiện chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp"
Other Titles: Solutions for the Youth start-up program
Authors: Nguyễn, Kim Cường
Keywords: khởi nghiệp
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 8; 11/2017; từ trang 70-73.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1657
ISBN: 978-604-80-2810-7
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 08 (11/2017)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.