Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1729
Title: Những giải pháp đẩy mạnh khai thác có hiệu quả thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Other Titles: The Solutions Promoting Effective Exploitation in Library of Vietnam - Korea Friendship Information Technolygy College
Authors: Nguyễn, Kim Cường
Keywords: công nghệ thông tin
thư viện
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 4; 07/2015; từ trang 37-40.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1729
ISBN: 978-604-80-1203-8
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 04 (07/2015)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.