Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1775
Title: Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng dịch vụ thanh toán qua di động tại Việt Nam
Other Titles: Proposing the Mobile - Payment Adoption Model in VietNam
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Keywords: thanh toán qua di động
sự chấp nhận của người tiêu dùng
TAM
IDT
Issue Date: Mar-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 5; 03/2016; từ trang 27-32.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1775
ISBN: 978-604-80-1629-6
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 05 (03/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.