Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1781
Title: Phát triển công cụ tách từ và giải nghĩa từ Hán - Việt trong văn bản
Other Titles: Developing Word Segmentation Tool and Sino - Vietnamese Word Interpretation in Document
Authors: Võ, Ngọc Đạt
Keywords: tách từ
xử lý ngôn ngữ tự nhiên
từ tiếng Việt
cơ cấu ngữ âm tiếng Việt
ngôn ngữ tiếng Việt
từ Hán - Việt
Issue Date: Mar-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 5; 03/2016; từ trang 62-69.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1781
ISBN: 978-604-80-1629-6
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 05 (03/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.