Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1791
Title: Sup-Connect - Hệ thống kết nối thông minh cho trường học
Other Titles: Sup-Connect - Smart School Management System
Authors: Nguyễn, Quang Vũ
Phạm, Vũ Thu Nguyệt
Nguyễn, Văn An
Nguyễn, Quang Chung
Nguyễn, Ngọc Nhẫn
Hồ, Thanh Phong
Keywords: NFC
QR-Code
machine learning
deep learning
LSTM
Issue Date: 13-Aug-2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Abstract: Đối mặt với những cám dỗ khó chối từ của cuộc sống hội nhập, cộng thêm việc học tập và sinh hoạt trong môi trường đại học mới đã và đang là một thử thách rất lớn của các bạn sinh viên. Bài báo này đề xuất giải pháp tiếp cận hoàn toàn mới đối với hệ thống của các trường học, tăng cường kết nối giữa 3 bên: sinh viên – gia đình – nhà trường. Sản phẩm của đề tài áp dụng những xu hướng công nghệ nổi bật trong thời gian gần đây (QR Code, NFC Communication, Artificial Intelligence) nhằm mang lại cho nhà trường một công cụ quản lý, theo dõi đa năng, hỗ trợ rất lớn cho việc quản lý và kết nối học tập của sinh viên tại trường.
Description: Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021; từ trang 25-33.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1791
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2020-2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.