Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1795
Title: Xây dựng Magic Mirror để điều khiển nhà thông minh
Other Titles: Building Magic Mirror To Control Smart Home
Authors: Phan, Thị Quỳnh Hương
Hồ, Thị Thanh Bình
Keywords: Internet of Things
Blynk
ứng dụng điều khiển
MTCNN
CNN
FaceNet
Face-recognition
Magic mirror
Smart home
Issue Date: 13-Aug-2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Abstract: Hiện nay, nghiên cứu và ứng dụng của hệ thống nhúng và công nghệ đã và đang tạo những thay đổi trong cách sống truyền thống của con người, như các ứng dụng thành phố thông minh, nhà thông minh, cảm biến và điều khiển sự ô nhiễm không khí, tiết kiệm năng lượng, vận chuyển thông minh, công nghiệp thông minh,.. Trong đó, tự động hóa ngôi nhà và tòa nhà là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng và ý nghĩa thực tiễn. Bài báo trình bày thiết kế xây dựng MagicMirror ứng dụng trong nhà thông minh. Ngoài những chức năng thông thường như hiển thị thời gian, thời tiết, cập nhật tin tức,… thì MagicMirror còn có tương tác bằng giọng nói với con người trong hệ thống nhà thông minh. Toàn bộ hệ thống MagicMirror được điều khiển bằng Raspberry Pi. Ngoài ra tác giả cập nhật bổ sung chức năng nhận diện khuôn mặt mở cửa cho ngôi nhà bằng phương pháp nhận diện sử dụng FaceNet và MTCNN hoặc thư viện FaceRecognition và OpenCV.
Description: Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021; từ trang 59-66.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1795
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2020-2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.