Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1809
Title: Ứng dụng trò chơi ngôn ngữ trên máy tính trong dạy và học tiếng Anh chuyên ngành
Other Titles: Application of Computer-Aided Language Games into Teaching and Learning English for Specific Purposes
Authors: Trương, Văn Tuấn
Hồ, Thị Trâm Anh
Keywords: trò chơi ngôn ngữ
giảng dạy và học tập tiếng Anh
tiếng Anh chuyên ngành
Issue Date: Mar-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 5; 03/2016; từ trang 175-180.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1809
ISBN: 978-604-80-1629-6
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 05 (03/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.