Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1822
Title: Xây dựng hệ thống từ khóa nhằm nâng cao hoạt động tìm kiếm thông tin của Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông trên internet
Other Titles: Constructing Keywords System for Increasing Information Search Activity of E-Commerce and Communications Faculty on the Internet
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Keywords: từ khóa
hệ số KEI
xu hướng
tìm kiếm
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 6; 11/2016; từ trang 92-99.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1822
ISBN: 978-604-80-2045-3
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 06 (11/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.