Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1827
Title: Kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên ngành Marketing - Nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Other Titles: Essential Skills for Marketing Student - Research at the College of Vietnam - Korea Friendship Information Technolygy
Authors: Dương, Thị Thu Trang
Trần, Phạm Huyền Trang
Keywords: kỹ năng mềm
sinh viên marketing
nhận thức kỹ năng mềm
tích lũy kỹ năng mềm
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 6; 11/2016; từ trang 130-135.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1827
ISBN: 978-604-80-2045-3
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 06 (11/2016)

Files in This Item:

 Sign in to read



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.