Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1850
Title: Nhận diện Dao sử dụng mô hình YOLO-V3
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Trâm
Đoàn, Trung Sơn
Phan, Thị Hoài
Keywords: Vũ khí nóng
Nhận diện dao
Mô hình học sâu CNN
Mô hình Yolo
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được ứng dụng mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thời gian gần đây, ứng dụng camera thông minh để giải quyết nhiều vấn đề xã hội phức tạp ngày càng được sử dụng phổ biến. Bài báo đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình YOLO-V3 nhận diện dao thông qua camera giám sát nhằm phát hiện và cảnh báo sớm các vấn đề liên quan đến tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA-2021); Chủ đề: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; từ trang 61-69.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1850
ISBN: 978-604-84-5998-7
Appears in Collections:CITA 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.