Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1914
Title: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh của khách hàng cá nhân - trường hợp tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Đào, Thị Thu Hường
Keywords: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh
khách hàng cá nhân
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2020-14; 299 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1914
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.